VI VIL IKKE MISTE FLERE ! . . . .
Foto: Anbjørg Eilertsen