Kraftige krampeanfall og innleggelse til observasjon på Rusakkutten.
De som jobber der, fortjener blomster