Misbruk av tabletter er mye mer vanlig enn folk er klar over.
Foto: Anbjørg Eilertsen