Kort vei fra munnhuggeri til vold i Nygårdsparken.
Foto: Anbjørg Eilertsen