Sant! Med riktig veiledning og støtte er en rusfri fremtid mulig . . .
Foto: Anbjørg Eilertsen