15. sep, 2012

Et liv før døden . . .

Noen narkomane bestemmer seg for å søke seg på avrusing når det blir for ille
å leve på gata . . . . .

Andre setter litt mer heroin. . . .
og noen tar overdose. . .
Vi har ikke råd til å miste en eneste én!