21. mai, 2013

Dette kan redde noen liv

Kortere behandlingstid for søknaden, og lang nok behandlingstid for pasienten.

"Ferdigbehandlet" må bety at pasienten ikke profiterer på eventuell videre behandling, eller at pasienten profiterer mest på viderebehandling et annet sted, f eks i form av ettervern.

Utskrivende behandlingssted skal ha ansvar for å forvisse seg om at pasientens behov er forsvarlig ivaretatt FØR pasienten skrives ut:

Boforhold som hjelper pasienten å fortsette sin tilfriskning.

Reisefølge bør tilbys på en slik måte at pasienten ikke opplever at det er et nederlag å benytte seg av det.

Fastlege, Nav og andre som pasienten er avhengig av for å lykkes, må bekrefte at opplegget rundt pasienten er på plass FØR pasienten.

Med dagens teknologi kan det holdes ansvarsgruppemøter uavhengig av fysisk avstand mellom deltakerne.