2. aug, 2013

Målsetting

Hvilket mål settes når en pasient som har ruset seg daglig i mange år, får innvilget et avrusnings- og rehabiliteringsopphold?

At hun/han skal overleve til de kommer ut igjen?

At hun/han skal få etablert tro på at en fremtid uten rus er innen rekkevidde?

At han/hun skal få på plass verktøy for selv å kunne mestre avhengighet av virkelighetsflukt?

At han/hun skal få erfare gleden ved å ta utfordringer og kjempe for å forme sin egen fremtid?

At han/hun skal bli funksjonsdyktig nok til å kunne fungere godt i egen hverdag, være en bidragsyter i sosial sammenheng, gjenopprette kontakt med familie, delta i kampen om arbeidsplasser og bygge seg et liv og en fremtid?

Hva hvis det var DU som trengte hjelp?