5. feb, 2014

Ombud for ROP-pasienter

Tenk om vi kan få et ombud for

rus- og psykiatripasienter.

Det hadde det vært mening i . . .

Da hadde kanskje ansatte i helsevesnet og NAV

blitt flinkere

til å følge lover og retningslinjer . . .