19. okt, 2012

Tekst

Mange barn og unge føler behov for mer tid med en voksen som lytter og tar dem alvorlig. . .
Er det for mye å be om?