10. feb, 2013

Psykolog på chat

Mange unge må vente lenge før de får snakke med psykolog eller psykiater.

Ventetiden kan koste liv, og for henvisende lege kan det være svært vanskelig å fastslå hvor mye det haster.

Hvis den unge får tilgang til en liten chatgruppe hos en psykolog, f eks 2-3 ganger i uken, kan psykologen kanskje fange opp en forverring før noe fatalt skjer.

Deltakerne i chatgruppen trenger ikke å ha innbyrdes kontakt, men jeg regner med at det vil være mulig for en psykolog å chatte med 4 pasienter samtidig.

For ungdommene er denne kommunikasjonsformen så vanlig at det sannsynligvis blir lettere å sette ord på vonde følelser ved chatting enn ansikt til ansikt.