8. feb, 2013

Når noe skjærer seg

Jeg ønsker en Ø-hjelpsordning innenfor substituttbehandlingen:
En pasient som er registrert misbruker med vel etablert avhengighet . . .uansett middel, burde gis tilbud om å scanne en finger og registrere seg i et register for substituttmedisinsk Ø-hjelp.
Dette registeret bør være landsomfattende og bare inneholde et registreringsnr (slik at bare fastlegen har bindeledd til personens id) + ca alder, kjønn medisintype, mengde og siste utlevering.
Alle apotek og legekontorer, samt legevakter og sykehus bør pålegges å ha en slik fingerscanner og et lite lager av de forskjellige medisinene.
Da kan en pasient, uavhengig av årsak, få én enkeltdose som inntas under tilsyn, og derved få et reélt valg mellom lovlig eller ulovlig inntak den dagen.
Dette skal ikke erstatte LAR, men være et tillegg til dagens ordning.
  Det er trist å se folk som jakter på Sub for å ikke falle utpå når de er frastjålet medisinene eller har forsovet seg.
  Selgerne er de eneste som kan tape på dette . . .