9. feb, 2013

Transittboliger

Rusmiddelavhengige mennesker som har vært borte fra daglig rusing i en periode, enten i rusbehandlingsinstitusjon eller under soning, trenger ofte bolig og daglig oppfølging langt fra sin vante rusarena for ikke å falle utpå ganske raskt.

"Av økonomiske hensyn" skaffes ikke bolig før avreise fra institusjon, noe som vesentlig er med og øker faren for overdosedødsfall ved ankomst på gamle tomter. . .

Et bemannet bygg med noen transittleiligheter kunne betydd mye for dem som går inn for å holde seg rusfri.

Lengden på oppholdet kunne bli tilpasset behovet til den enkelte.

I bygget burde være kontor med en koordinator som bindeledd mellom den hjelpetrengende og NAV eller annen hjelpeinstans slik at den rusavhengige fikk ordnet sakene sine uten å måtte inn til byen.

Samfunnsøkonomisk ville dette sikkert bli billigere enn å huse personene på hospits, på gattcelle, i fengsel, på sykehus . . . og så tilbake i behandlingskø . . .