12. mai, 2013

TVANG, TIL HJELP?

1.Hva forbinder du med ordet "tvang" når det anvendes i samtale om behandling av pasienter?

2.Er virkelig tvang nødvendig i et moderne, opplyst samfunn?

3. Hva er såkalt "frivillig tvang"?