22. mai, 2013

Lik rett til å sove trygt og tørt

www.bt.no

Fint å utnytte skolene i sommer, men når ble det bestemt at noen hjelpetrengende er "likere enn andre".
Mennesker med rus og eller psykiatriproblemer mangler også tak over hodet.
Tigger gjør de også, når de ikke ser andre utveier . . .
Kan de også få bo på en skole?