9. jun, 2013

HVORDAN TØMME NYGÅRDSPARKEN?

Hva vil vi egentlig?

Mange deltar ivrig i debatten rundt narkomiljøet i Nygårdsparken.
Bortsett fra politi og ambulansefolk er det ikke så mange av debattantene som virkelig kjenner forholdene i Nygårdsparken så godt som de rusmiddelavhengige som har hatt tilhold der en tid.
De fleste andre debattantene ser og opplever uønskede konsekvenser av det som foregår i øverste del av denne vakre parken, men de får i liten grad med seg helheten.
Det blir for lettvint å si "få de narkomane vekk, og ta i bruk hele parken", for da foreslår man et eksperiment som jeg tror kommer til å bli betalt med enda flere dødsfall enn det som er tilfelle nå.
Noen fakta:
Til tider kan man få fatt i narkotika der hele døgnet. Det samme kan man i hele sentrum.
En hel del av omsetningen er legemidler.
Der foregår også heleri av tyvegods og smuglede varer som ikke er narkotiske.
Der stjeles, ranes, slåss, kreves inn penger og noen forsøker å ta livet sitt.
MEN:
Der reddes liv hele døgnet.
Der er gjennomsiktig for politiet når de jakter på en eller annen "gjerningsmann" eller ser etter en mindreårig "på ville veier".
Pårørende finner igjen savnede der.
Utekontakten, Strax-en, og mange frivillige bruker stedet som arena for å få mennesker i tale når hjelpetiltak skal presenteres.
HVORDAN VIL DISSE OPPGAVENE KUNNE LØSES
hvis omsetningen av narkotika flyttes ut i bydelene rundt sentrum?
Vil nødetatene kunne bistå like fort?
Har politiet kapasitet til like mye tilstedeværelse i bydelene?
Hvem ringer AMK ute i bydelene når noen tar overdose i en bakgård eller på et toalett?
Hvis omsetningen flyttes ut i bydelene og parken tømmes, vil også omsetningen innendørs øke, og da øker risikoen for at hjelpen kommer for sent i tilfelle overdose.
LØSNING
Reduser ventetiden når noen ønsker behandlingsplass. Ledige plasser opplyses ikke alltid om hvis institusjonen ligger langt unna Bergen.
Bygg opp et godt ettervern og sats på aktører som evalueres positivt av pasienter og pårørende.
Lovfest rett til rusbehandling under soning i fengsel for alle som ønsker det, i tillegg til eksisterende tilbud.
Gi alle som trenger det, tilbud om koordinator når de søker om behandlingsplass for rusproblemer.
LYTT TIL PASIENTEN OG PÅRØRENDE SOM KJENNER PASIENTEN GODT
Ta RIO med på råd når det gjelder behandling og ettervern som virker.
Når alle som ønsker hjelp for sitt rusproblem, er borte fa Nygårdsparken, må det undersøkes hvilke behov de resterende har.
Tilbud om bolig må tilpasses hjelpebehov, ikke bo-evne.
Bemannede, midlertidige boenheter for mennesker som kommer fra institusjon og venter på permanent bolig, må plasseres i god avstand fra Bergen.
PROBLEMET ER IKKE DE NARKOMANE.
Problemet er avhengighet av virkelighetsflukt kombinert med manglende tro på at en rusfri fremtid er mulig.
Det er useriøst og respektløst å kreve "tømming av Nygårdsparken" når man ikke vil investere det som skal til for en verdig løsning for ALLE.
DETTE ER FULLT MULIG Å FÅ TIL, MEN VIL VI DET?