2. aug, 2013

Galskap

Rehabilitering?

HVILKET MÅL SETTES NÅR EN PASIENT SOM HAR RUSET SEG I MANGE ÅR, FÅR INNVILGET AVRUSNINGS- OG REHABILITERINGSOPPHOLD?
At hun/han skal overleve til de kommer ut igjen?
At hun/han skal få etablert tro på at en fremtid uten rus er innen rekkevidde?
At han/hun skal få på plass verktøy for selv å kunne mestre trangen til rus?
At han/hun skal få erfare gleden ved å ta utfordringer og kjempe for å forme sin egen fremtid?
At han/hun skal bli funksjonsdyktig nok til å kunne fungere i egen hverdag, være en bidragsyter i sosial sammenheng, gjenopprette kontakt med familie, delta i kampen om arbeidsplasser og bygge seg et liv og en fremtid?