19. sep, 2012

HJELP Å FÅ . . .?

21 millioner til russentre

Hvor stor er summen til ETTERVERN?

Første steg for å “tømme Nygårdsparken” bør være å innvilge behandlingsplass omgående til alle som ønsker det.

Narkotikaomsetningen minker ikke nevneverdig av at selgerne blir spredd over hele Stor-Berge
n.
I verste fall kan det føre til øket rekruttering.

I skrivende stund er Nygårdsparken det tryggeste stedet i Bergen å gå i overdose:
Noen ser dem og ringer 113.
AMK er raskt på plass.

Hva med bakgårder, portrom og underganger? Hvem tilkaller hjelp der?