25. sep, 2012

Gjør det NÅ!

Første steg for å “tømme Nygårdsparken” bør være å innvilge behandlingsplass omgående til alle som ønsker det.

 

Narkotikaomsetningen minker ikke nevneverdig av at selgerne blir spredd over hele Stor-Bergen.

I verste fall kan det føre til øket rekruttering.

 

I skrivende stund er Nygårdsparken det tryggeste stedet i Bergen å gå i overdose:

Noen ser dem og ringer 113.

AMK er raskt på plass.

Hva med bakgårder, portrom og underganger?

Hvem tilkaller hjelp der?