Logo er laget av Jardar Skage Øhrn

Vi starter LITT

Mange har sagt til Mor i Parken at det skulle vært flere som var med på det hun gjør.

Til slutt ble noen av oss enige om å starte en forening for å kunne øke innsatsen som Mor i Parken har gjort til nå.

For oss var det naturlig at foreningen skulle hete LITT, for vi kan bare gjøre litt.

Noen ganger utgjør LITT hjelp STOR FORSKJELL for den som trenger det . . .

Hva skal LITT gjøre i vinter?

1. Tilkalle ambulanse og gi førstehjelp ved overdoser.

2. Lete aktivt etter mennesker på steder der det er vanskelig å få øye på overdoseofre.

3. Lete etter mennesker som ligger ute og få dem i hus så de overlever til neste dag.

4. Gi forfrosne mennesker litt varm mat og drikke og hjelpe dem å komme seg hjem hvis de har et sted å dra.

5. Følge folk til legevakt eller annen hjelpeinstans når det er ønskelig og vi har kapasitet til det.

6. Snakke med dem vi møter og motivere til en forandring i retning av rusfri fremtid.

7. Ha spesielt fokus på veldig unge mennesker som oppsøker kjente rusarenaer.

8. Motivere motløse mennesker til å søke helsehjelp for infeksjoner og andre komplikasjoner som følger med livet som rusavhengig, og ledsage dem til de har fått hjelp.

Ikke noe for deg?

Helt i orden at du ikke føler for å delta aktivt

på noe av dette.

Du kan være medlem likevel, for vi trenger folk til mange andre ting:

Kanskje akkurat du kan få fatt i noen votter, luer, skjerf eller lester

som vi kan dele ut?

Eller kanskje du kan hjelpe oss ved å spre savnet-meldinger på nett

eller sette opp plakater?

Du er også hjertelig velkommen som støttemedlem.

Medlemskap koster 100 kr pr år, uansett om du er aktiv eller ikke, og jeg håper ingen sier nei på grunn av den hundrelappen.

♥ ♥ ♥

 Sammen kan vi redde noen sine barn

  og noen sine foreldre

  eller søsken

Bli med,da vel

♥ ♥ ♥

BLI MEDLEM

Årskontingent er kr 100,00

Merk innbetalingen med "Medlem", navn og postadresse, slik at du får tilsendt medlemskort.
LITT har kto nr 15032991790

I sentrum av Bergen kommer vi til å ha aktiv verving av medlemmer, og dato for slike aksjoner kunngjøres på Facebook og på denne siden.
Vi opplyser alltid hvem som har tillatelse til å ta mot penger, så ikke betal kontant til noen som ikke vi har offentliggjort med navn og bilde.