15. nov, 2013

. . . økseskaft

Det står her at du ønsker behandlingsplass hos Sigma Nord. Kjenner du til det stedet?

Ja, fra andre som har vært der, og som har klart seg etterpå. . . De stedene som jeg har vært på før, har bare vært oppbevaring . . . for meg i hvertfall . . . og jeg trenger å lære å forstå mer om rusen og om hvordan jeg kan unngå å falle utpå etter behandlingen. . .

Det er ikke sikkert at du får tilbud om å dra til Sigma Nord, selv om det er det du har ført opp at du ønsker. Det finnes 12-trinnsklinikker andre steder også . . .

Jeg ønsker å reise til Sigma Nord i behandling, for jeg har hørt mye bra om det stedet fra andre som har vært der . . . og jeg ønsker å starte helt på nytt som rusfri, på et sted langt borte fra Bergen . . . og, ja, jeg . . . og der er jo bare 10 dagers ventetid.

Men de har jo ikke avgiftning på Sigma Nord, så du må jo uansett vente på plass på Skuteviken . . .

Jo, de har avgiftning på det stedet, så man trenger ikke være rusfri for å bli innlagt. . . . og . . . ja, det er veldig viktig for meg å komme igang med dette så fort som mulig . . .

Hmmm. . . . eh . . . Jeg tror nesten at vi må sette opp et møte til . . . for du virker jo noe ruset her i dag . . .

Ja, jeg er narkoman. . . . Det er derfor jeg er her, for å få hjelp til å leve rusfritt, for det klarer jeg ikke på egen hånd. . .

Vi får snakke mer om det neste gang du kommer hit, for vi må jo være helt sikre på hva det er du egentlig vil . . . for å kunne avgjøre hva som er det mest egnede tilbudet til deg . . . men da må du ikke ta så mye at du blir så ruset . . .

Men jeg ønsker innleggelse på Sigma Nord så fort som det kan la seg gjøre . . .

Da snakkes vi om en uke . .  . og så må du prioritere å ta vare på helsen din . . .