11. feb, 2014

Om Forsterket Ruspost

Jeg savner klemmekulturen på Forsterket Ruspost!

De ansatte delte ut klemmer og småprat uten noen som helst grunn.

Sånt får meg til å føle meg sett og verdsatt!

Og så blir man mye bedre kjent på den måten.

På andre institusjoner kan hele dagen gå uten at man vet hvem man har som kontaktperson den dagen, og da blir det så vanskelig å ta kontakt når det trengs.