28. feb, 2020

Medisin

Jeg tror ikke det er bra å gå lenge på antipsykotisk medisin
Slik medisin gjør jo til at man liksom blir amputert i sjelen på en måte. De fine trådene som gir liv blir liksom kuttet . . .