9. feb, 2020

Livet

En psykose er når
livet har så mange
sannheter at det blir
umulig å leve i dem.

En depresjon er når
mørket omfavner en så
sterkt at en ikke kan
skimte lyset.

LSK 2012