29. apr, 2013

Tekst

Du kan alltid utgjøre en positiv forskjell i noens liv . . . . .
enten

du er president eller narkoman.
Der vil alltid finnes noen som trenger

det du kan gi,
selv om de kanskje ikke har overskudd til å takke.

♥ ♥ ♥