26. jul, 2013

Narkotika

Legalisering fører IKKE til bedre kontroll med utbredelse.
Foto: Anbjørg Eilertsen