Mange dødsfall i det siste

Foto: Anbjørg Eilertsen

I den senere tid har her vært mange dødsfall :'(

Noen dødsfall kan avverges ved riktig bruk av Nalokson nesespray.

Alle interesserte kan få opplæring i å bruke den, og så få med seg en slik for å kunne redde livet til en som har overdose av opiat.

Bli med, du også.

Vi vil ikke miste flere!

Nalokson Nesespray

Kan du bruke Nalokson nesespray?
Den kan redde liv
#nalokson #nesespray #overdose