27. des, 2019

Skille mellom unge og tunge?

Hvor plasserer vi sprøytenarkomane under 20 år når vi sier at vi må skille mellom unge og tunge rusmisbrukere?
Det kan alltid bli verre, uansett alder eller avhengighet.
Forebygg for alle!