Utdrag av vedtekter for LITT

Vedtekter for LITT

§1.  Formål: Forebygge og redusere skader og dødsfall som forårsakes av rusrelaterte handlinger.

 

§2.  Gjennom oppsøkende og oppfølgende virksomhet skal LITT:

        1.   Motivere og hjelpe rusavhengige til et rusfritt liv.  Enkelte rusavhengige forsøker å få hjelp, men gir opp fordi hun/han ikke får til å tilpasse seg de krav som hjelpeapparatet stiller. Vi vil samarbeide med relevante instanser for at den hjelpetrengende skal komme i mål.

       2.   Motivere og hjelpe mennesker i starten av en ruskarriere til å skifte kurs i livet sitt. Noen å snakke med, hjelp til å komme seg hjem i stedet for å overnatte hos mer eller mindre bekjente, eller hjelp til å skaffe seg langsiktig oppfølging kan bidra til å redde liv og helse.

       3.   Motivere og støtte mennesker i risikosonen til de har fått fotfeste og den hjelp de trenger for ikke å bli rusavhengige.  Oppsøkende virksomhet der omsetning og inntak av legale og illegale rusmidler skjer, bidrar ofte til at man treffer på ungdommer som ennå ikke har utviklet fysisk rusavhengighet. Trang til spenning, noen ganger kombinert med en følelse av manglende status og tilhørighet i vanlig ungdomsmiljø, får dem til å sette seg selv i livsfarlige situasjoner.                                                                                  Ivaretakelse der og da prioriteres selvsagt først. Når et tillitsforhold er opprettet, benyttes det som plattform for motivasjonssamtaler og praktisk hjelp til å endre kurs.

      4.   Trekke inn realkompetanse for å vise unge hva en ruskarriere innebærer. Vi snakker med erfarne og slitne rusavhengige som så tar med egne erfaringer i motivasjonssamtale med den unge. Erfarne og desillusjonerte rusavhengige er mye mer troverdige enn velmenende voksne som ”ikke forstår hva det egentlig går i”. Deretter følger vi opp ungdommen så lenge vedkommende ønsker det.

       5.   Bidra til å koble den hjelpetrengende opp mot de ulike resursene som kan hindre tap av liv og helse som følge av rusrelaterte handlinger.  Kontakte hjelpeinstanser og bidra til å gjøre disse kjent, bli med folk til lege, ta mot krisesamtaler på tlf og sluse disse til riktig sted, motivere pårørende til å ivareta seg selv og sette grenser, og ledsage mennesker dit de kan få hjelp, kan redde liv.

        6.   Være med og lete etter mennesker i faresonen.  Bruke etablert nettverk i rusmiljøet for å hindre overdosedødsfall. Bidra praktisk under leteaksjoner.

        7.   Arbeide for redusert tilgjengelighet av alle midler som er bidrar til rusrelaterte skader og dødsfall. Dette innebærer at LITT ikke kan være med på aktiviteter som har legalisering eller avkriminalisering av narkotika som mål.

Kommentarer

14.10.2012 19:48

Eva

klarer ikke lese vedtektene..kan dere endre faren på skriften ?

14.10.2012 21:39

LITT

Tusen takk for at du sier fra
Er det bedre nå?